No. MyKad dan katalaluan tidak sepadan

Bahawasanya Kerajaan Negeri Terengganu telah bersetuju untuk menawarkan Skim Khas dalam Rancangan Tanah Berkelompok (Kategori Tapak Rumah) tahun 2017 kepada rakyat Negeri Terengganu.

Tempoh permohonan dibuka adalah bermula 02 Ogos 2017 sehingga 31 Ogos 2017

Pendaftaran Permohonan Sudah Ditutup